Käyttöehdot

 

Verkkosivuston käyttöehdot

Versio 1.2

srch-verkkosivusto osoitteessa https://srch.fi on tekijänoikeudella suojattu teos, joka kuuluu srchille. Tietyt sivuston ominaisuudet voivat olla lisäohjeiden, -ehtojen tai -sääntöjen alaisia, jotka on julkaistu Sivustolla kyseisten ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki tällaiset lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisällytetään näihin ehtoihin viitaten.

Nämä käyttöehdot kuvaavat oikeudellisesti sitovia ehtoja, jotka ohjaavat Sivuston käyttöä. Tulemalla sivustolle täytät nämä ehdot ja osoitat, että sinulla on valtuudet ja kyky täyttää nämä ehdot. Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias päästäksesi sivustolle. Jos et hyväksy jotakin näiden ehtojen ehtoa, älä käytä ja/tai käytä Sivustoa.

Nämä ehdot edellyttävät välimiesmenettelyä koskevan kohdan 10.2 käyttöä erikseen riitojen ratkaisemiseksi ja käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen rajoittamiseksi riitatapauksissa.

Pääsy verkkosivustolle

Näiden ehtojen mukaisesti. Yritys myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruutettavan lisenssin, joka on rajoitettu pääsyyn Sivustolle vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset. Näiden ehtojen mukaisesti sinulle myönnetyt oikeudet ovat seuraavien rajoitusten alaisia: (a) et myy, vuokraa, liisaa, siirrä, siirrä, jaa, isännöi tai käytä kaupallisesti Sivustoa; (B) älä muokkaa, johda johdannaisia, pura, käännä tai käännä mitään Sivuston osaa; (C) ei tule sivustolle rakentaakseen samanlaista tai kilpailukykyistä sivustoa; Ja (d) Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, et saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, julkaista tai välittää mitään Sivuston osaa missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin mainita, mitään julkaisua, päivitys tai muu lisäys Sivuston toimivuuteen sovelletaan näitä ehtoja. Kaikki sivustolla olevat tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudelliset huomautukset on säilytettävä kaikissa sen kopioissa.
Yritys varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa sivuston ilmoittamatta siitä sinulle. Ymmärrät, että Yritys ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Sivuston tai sen osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Ei tukea tai huoltoa. Hyväksyt, että Yrityksellä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle Sivustoa koskevaa tukea.

Lukuun ottamatta kaikkea tarjoamaasi käyttäjien sisältöä, olet tietoinen siitä, että kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, sivustolla ja sen sisällöllä ovat Yrityksen tai Yhtiön toimittajien omaisuutta. Huomaa, että nämä Sivuston käyttöehdot eivät myönnä sinulle muita oikeuksia, oikeuksia tai etuja immateriaalioikeuksiin kuin kohdassa 2.1 määriteltyihin rajoitettuihin käyttöoikeuksiin. Yhtiö ja sen tavarantoimittajat säilyttävät kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty näiden ehtojen mukaisesti.

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset; Muiden käyttäjien kolmannen osapuolen linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille ja palveluihin ja/tai näyttää mainoksia kolmannelle osapuolelle. Tällaiset kolmannen osapuolen linkit ja mainokset eivät ole Yhtiön hallinnassa, eikä Yritys ole vastuussa kolmansien osapuolien linkeistä ja mainoksista. Yritys tarjoaa pääsyn näihin kolmannen osapuolen linkkeihin ja mainoksiin vain sinun avuksesi, eikä se tarkista, tue, valvo, tue, sitoudu tai esitä mitään esitystä kolmansien osapuolien linkkien ja mainosten suhteen. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia omalla vastuullasi, ja sinun on noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja harkintaa. Kun napsautat mitä tahansa kolmannen osapuolen linkkiä ja mainoksia, sovelletaan asiaankuuluvia kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien tietosuoja ja kolmannen osapuolen tiedonkeruumenetelmät.

Muut käyttäjät. Jokainen sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstään. Koska emme hallitse käyttäjien sisältöä, ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän sisällöstä, olipa se sinun tai muiden tarjoama. Hyväksyt, että Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten vuorovaikutusten seurauksena. Jos sinun ja jonkun sivuston käyttäjän välillä on riita, meillä ei ole velvollisuutta olla mukana.

Vapautat täten ja vapautat ikuisesti Yhtiömme ja toimihenkilömme, työntekijämme, agenttimme, seuraajamme ja täten luovut kaikista menneistä ja nykyisistä ja tulevista riita-asioista, vaatimuksista, riita-asioista, vaatimuksista, oikeuksista, velvollisuuksista, vastuusta, toimista ja kanneperusteista. luonne, joka syntyy tai Syntyy suoraan tai epäsuorasti Sivustolta tai liittyy suoraan tai epäsuorasti Sivustoon. Jos asut Kaliforniassa, luovut Kalifornian siviililain pykälästä 1542 edellä mainittuun liittyen, jossa todetaan: "Yleinen vapauttaminen ei koske vaatimuksia, joista velkoja ei tiedä tai epäile, että hänen edunsa on vapautumishetkellä. , Hänen järjestelynsä velallisen kanssa."

Google DoubleClick -eväste DART-tiedosto. Google on yksi kolmannen osapuolen tarjoajista sivustollamme. Se käyttää myös evästeitä, joita kutsutaan DART-evästeiksi, näyttääkseen mainoksia sivustomme vierailijoille heidän vierailunsa perusteella www.website.com ja muilla Internetin sivustoilla. Vierailijat voivat kuitenkin halutessaan kieltäytyä DART-evästeiden käytöstä vierailemalla mainosten ja sisältöverkoston tietosuojakäytännöissä seuraavassa URL-osoitteessa - https://policies.google.com/technologies/ads

mainoskumppanimme. Jotkut sivustomme mainostajat voivat käyttää evästeitä ja jäljitteitä. Mainoskumppanimme on lueteltu alla. Jokaisella mainoskumppanillamme on oma tietosuojakäytäntönsä käyttäjätietoja varten. Pääsyn helpottamiseksi olemme linkinneet alla olevaan tietosuojakäytäntöön hyperlinkin.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

Vastuuvapauslauseke

Sivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "saatavilla" -periaatteella, ja yrityksemme ja toimittajamme kieltäytyvät nimenomaisesti kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, oletettuja tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai kaupankäynnin ehdot. , Soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen, otsikko, hiljainen nautinto, tarkkuus tai rikkomattomuus. Me ja toimittajamme emme takaa, että Sivusto vastaa vaatimuksiasi, on keskeytyksettä käytettävissä, ajallaan, turvallinen tai virheetön tai tarkka, luotettava, virukseton tai muuten haitallinen, täydellinen, laillinen tai turvallinen. Jos sovellettava laki edellyttää Sivustoa koskevaa takuuta, tällainen takuu on rajoitettu yhdeksäänkymmeneen (90) päivään ensimmäisestä käyttöpäivästä lukien.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden keston rajoituksia, joten yllä oleva rajoitus ei koske sinua.

RAJOITUKSET

Lain sallimassa laajuudessa yhtiömme tai toimittajamme eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden ostokustannuksista tai mistään epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista. tai ehdoista johtuvat seuraamukset Nämä liittyvät joko niihin tai sinun käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää Sivustoa, vaikka olisit ilmoittanut yritykselle tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pääsy Sivustolle ja sen käyttö on sinun harkintasi ja vastuullasi, ja olet yksin vastuussa laitteellesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai niistä aiheutuvista tietojen menetyksistä.

Takaraja. Tämän osion mukaisesti nämä ehdot pysyvät täysin voimassa Sivuston käytön aikana. Voimme keskeyttää tai lopettaa oikeutesi käyttää Sivustoa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan, mukaan lukien sivuston käyttö näiden ehtojen vastaisesti. Kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi irtisanotaan, tilisi ja oikeutesi pääsyyn ja sivuston käyttöön päättyvät välittömästi. Ymmärrät, että mikä tahansa tilisi sulkeminen voi sisältää tiliisi liitetyn käyttäjäsisällön poistamisen reaaliaikaisista tietokannoistamme. Yritys ei ole vastuussa sinua kohtaan näiden ehtojen mukaisten oikeutesi päättymisestä. Myös näiden Ehtojen mukaisten oikeutesi päättymisen jälkeen seuraavat näiden Ehtojen määräykset pysyvät voimassa: Kohdat 2–2.5, Kohta 3 ja Kohdat 4–10.
Tekijänoikeuskäytäntö.

Yritys kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää sivustomme käyttäjiä tekemään samoin. Sivustomme yhteydessä olemme ottaneet käyttöön ja ottaneet käyttöön tekijänoikeuslakiin liittyvän politiikan, joka edellyttää loukkaavan materiaalin poistamista ja sellaisten online-sivustomme käyttäjien sulkemista, jotka loukkaavat toistuvia immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia. Jos uskot, että joku käyttäjistämme loukkaa sivustoamme käyttämällä teoksen tekijänoikeuksia, ja haluat poistaa materiaalin, jonka väitetään loukkaavan kirjallisen ilmoituksen muodossa julkaistuja tietoja (17 USC § 512 mukaisesti). (c)) on toimitettava nimetylle tekijänoikeusagentille Meidän:

fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;

Tunnista tekijänoikeudella suojatut teokset, joita väität rikotun;

Palveluissamme olevan materiaalin tunnistaminen, jonka väität loukkaavan tekijänoikeuksia ja mitä pyydät meitä poistamaan;

tarpeeksi tietoa, jotta voimme paikantaa tällaisen materiaalin;

Osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;

Lausunto siitä, että uskot vilpittömästi, ettei tekijänoikeuden omistaja, hänen edustajansa tai laki ole valtuuttanut vastaajan materiaalin käyttöä; Ja lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikeita, ja väärä rangaistus, että sinä tai väitetysti loukatun tekijänoikeuden omistaja tai olet valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden haltijan puolesta.

Huomaa, että 17 USC § 512 (f) mukaan mikä tahansa olennaisten tosiasioiden väärä esittäminen kirjallisessa ilmoituksessa tekee valituksen tehneen osapuolen automaattisesti vastuussa kaikista vahingoista, kuluista ja asianajopalkkioista, joita meille aiheutuu kirjallisen ilmoituksen ja tekijänoikeusloukkausvaatimuksen yhteydessä.

Täydelliset ehdot. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme koskien sivuston käyttöä. Se, että emme käytä tai pane täytäntöön mitään näiden ehtojen mukaista oikeutta tai määräystä, ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Näiden ehtojen alla olevat osioiden otsikot ovat vain mukavuussyistä, eikä niillä ole laillista tai sopimukseen perustuvaa vaikutusta. Sana "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien". Jos jokin näiden ehtojen ehto katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden ehtojen loput määräykset ovat loukkaamattomia ja pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys katsotaan muutokseksi siten, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen suurimmassa sallitussa laajuudessa. lain mukaan. Suhteesi yritykseen on riippumattoman urakoitsijan suhde, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Nämä ehdot, ja tässä asiakirjassa mainittuja oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi et voi luovuttaa, antaa alihankintana, delegoida tai muutoin siirtää ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja kaikki yritykset luovuttaa, tehdä alihankinta, delegoida tai siirtää vastoin edellä olevaa ovat mitättömiä ja mitätön. Yhtiö voi vapaasti luovuttaa nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat vastaanottajia.

Yksityisyytesi.
Lue tietosuojakäytäntömme.

Tekijänoikeus / tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeus ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat meidän tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Et saa käyttää näitä merkkejä ilman kirjallista lupaamme tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka saattaa omistaa merkit.

Yhteystiedot

Osoite: POB 57013, Tel-Aviv, ISRAEL
Sähköposti: srchproject@gmail.com